Samen spelen, samen groeien

Samen werken, samen groeien

Samen eten, samen groeien

Veelgestelde vragen

We proberen je zo goed zo goed mogelijk te informeren over onze opvang via onze website, het intake gesprek en (nieuws)brieven. Ons beleid, de procedures en werkinstructies met betrekking tot alle bedrijfsprocessen (van pedagogisch beleid tot accommodatiebeleid en van kwaliteitsbeleid tot personeelsbeleid) zijn schriftelijk vastgelegd in een kwaliteitshandboek, dat ter inzage ligt op alle locaties.

Als aanvulling hierop geven we hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen. Is jouw vraag hier niet beantwoord, aarzel dan niet telefonisch contact op te nemen met het Centraal Bureau. Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 071 - 581 7777.

Het moment dat je je kind kunt aanmelden is:

  • voor Peuteropvang en VVE- Peuterspeelzaal: vanaf 1 jaar
  • voor Kinderdagverblijf: bij start zwangerschap
  • voor Naschoolse- en voorschoolse opvang: vanaf 3 jaar

Als kinderen die op het kinderdagverblijf, Peuteropvang of VE-peuterspeelzaal geplaatst zijn 3 jaar worden, krijgen de ouders via het Centraal Bureau een brief toegestuurd waarin staat dat ze hun kind vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen inschrijven voor naschoolse opvang.
Wanneer ouders een kind aanmelden dat bijzondere aandacht nodig heeft, dan ligt de verantwoordelijkheid tot het verschaffen van informatie bij de ouders. De medewerker Planning & Plaatsing brengt het locatiehoofd hiervan op de hoogte. Dit kan leiden tot een gesprek met de ouders en het locatiehoofd. Het locatiehoofd beoordeelt, in overleg met de pedagogisch medewerker(s), of u het kind kunt aanmelden en of we het in de toekomst kunnen plaatsen.

Per 1 januari 2023 werken we met Floreo’s. Een Floreo is een tegoed waarmee u een extra opvangdag kunt krijgen. Aan het begin van het jaar ontvangt u per kind Floreo’s. Op www.floreokids.nl/voor-ouders/floreos vindt u alle informatie.

Met een BSO contract inclusief schoolvakanties of een vakantiecontract heeft u hele dag/dagen opvang in de schoolvakanties op dag dat uw kind normaal naar de BSO zou komen.

Op https://www.floreokids.nl/voor-ouders/sluitingsdagen vindt u een overzicht van de schoolvakanties.

Op de Nationale feestdagen, Leidens Ontzet en de jaarlijkse studiedag zijn al onze locaties gesloten.

op https://www.floreokids.nl/voor-ouders/sluitingsdagen vindt u een overzicht van deze dagen. 

Op roostervrije dagen kun je gebruik maken van buitenschoolse opvang bij FloreoKids. Voorwaarde is wel dat je je wens voor extra opvang minimaal een week van te voren aan ons kenbaar maakt. FloreoKids bepaalt de locatie voor de roostervrije opvang.

Opvang op roostervrije dagen brengt extra kosten met zich mee. Wanneer je een roostervrije dag aanvraagt, wordt deze in rekening gebracht. Ook als je er geen gebruik van maakt, omdat wij extra personeel inzetten.

Je kunt de roostervrije opvang aanvragen via de FloreoKids App/het ouderportaal.

Kinderdagverblijf, peuteropvang en VVE- peuterspeelzaal

Afwezigheid van het kind dien je voor 9.00 uur te melden aan de pedagogisch medewerkers op locatie en via de FloreoKids App/het ouderportaal.
Wij verzoeken ouders de eigen vakantie uiterlijk 8 weken van tevoren door te geven via de FloreoKids App/ het ouderportaal in verband met de planning op de groep.

Naschoolse opvang (NSO)

Kinderen die met de taxi naar de naschoolse opvang gaan, dien je vóór 9.00 uur af te melden via de FloreoKids App/het ouderportaal.

FloreoKids gaat ervan uit dat ouder(s) alle informatie, relevant voor het kunnen bieden van kwalitatief goede opvang van hun kind, aan de pedagogisch medewerkers van de groep melden. Daarnaast verwachten wij dat je een wijziging van adres of telefoonnummer aan ons doorgeeft via het ouderportaal/de FloreoKids App. Het is voor ons van groot belang om de juiste gegevens te hebben, om bij calamiteiten contact met je op te kunnen nemen.

Ouders/verzorgers die te laat komen dienen een formulier "ophalen na contracttijd" te ondertekenen. Dit formulier bewaren wij op het centraal bureau. Bij de 3e keer te laat komen volgt een sanctie van € 75,-. Elke eerstvolgende keer volgt een sanctie van € 25,-.
Op het moment dat een kind binnen FloreoKids naar een andere opvangsoort/groep gaat, blijven de registraties "te laat komen" van kracht. Een registratie "te laat komen" vervalt 1 jaar na datum van registratie.
Sanctiebedragen vallen niet onder de Kinderopvangtoeslag en kun je niet bij de Belastingdienst terugvragen.

Bij ziekte hebben kinderen speciale zorg, aandacht en rust nodig, die we binnen FloreoKids niet kunnen bieden. Wat FloreoKids onder ziekte verstaat, vind je terug in het protocol ziekte en ongevallen (te downloaden op Procedures).

Een ziek kind kan niet op de opvang komen. Wanneer de pedagogisch medewerker dit nodig acht, kan zij de ouder/verzorger verplichten een ziek kind op te komen halen en thuis te houden of kan zij besluiten het kind niet toe te laten.
Telefoonnummers van thuis en het werk moeten bij de pedagogisch medewerkers bekend zijn. Je moet immers bereikbaar zijn als je kind ziek wordt. Het is noodzakelijk ook een extra telefoonnummer en een noodadres te geven voor noodgevallen.
In geval van een ongeval of calamiteit nemen pedagogisch medewerkers altijd contact op met de ouders/verzorgers van het betreffende kind om vervolgstappen te overleggen. Mogelijk is het noodzakelijk om met het kind naar de dokter, ziekenhuis, tandarts te gaan.
FloreoKids gaat ervan uit dat de ouder(s) alle relevante informatie over de gezondheid van hun kind voor aanvang van de plaatsing of direct bij constatering melden (bijvoorbeeld chronische ziekte of allergie).
Pedagogisch medewerkers werkzaam bij FloreoKids verrichten geen medische handelingen conform de Wet Big (te lezen in protocol ziekte en ongevallen).

Beëindiging van de overeenkomst kan per mail of per post. De datum van ontvangst door FloreoKids is bepalend, vanaf die datum geldt de opzegtermijn. Je kunt de opzegging mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opzeggen kan op elke willekeurige dag van de maand. De opzegtermijn is 1 maand. De datum van ontvangst door FloreoKids is bepalend voor de datum van beëindiging van het contract. Vanaf dat moment gaat de opzegtermijn van 1 maand in. Je ontvangt per mail een bevestiging van de opzegging.
De medewerker Planning & Plaatsing bevestigt aan jou schriftelijk de juiste datum van beëindiging van het contract.

Overeenkomsten kunnen ook van rechtswege eindigen:

  • De overeenkomst loopt tot aan de leeftijd waarop het kind basisonderwijs volgt (KDV/PO/PSZ). 
  • De overeenkomst loopt tot aan de dag waarop het voortgezet onderwijs voor het kind begint (NSO/VSO).

U kunt ook tussentijds schriftelijk opzeggen. Hiervoor is altijd een maand opzegtermijn van toepassing. Dit geldt ook als het contract nog niet is ingegaan, bij verschuiving van de ingangsdatum en bij vermindering van het aantal opvangdagen of -uren. De datum van ontvangst is leidend.

Een suggestie tot verbetering, een klacht of compliment kun je digitaal via het brievenbusformulier op de website invullen. Je vindt dit formulier onder de knop Formulieren.


Kies voor FloreoKids

Kies voor FloreoKids

Kies voor kinderopvang met ruimte voor ieders talent en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Groeien doe je samen!

Onze locaties voor jouw kinderopvang

Rijnsaterwoude

Image
Image