Samen spelen, samen groeien

Samen werken, samen groeien

Samen eten, samen groeien

Registratienummers LRK

Landelijk Register Kinderopvang

De Belastingdienst toetst bij de beoordeling van je recht op kinderopvangtoeslag of de opvanglocatie van je kind geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang. De Belastingdienst doet dit door na te gaan of het registratienummer dat we bij FloreoKids hanteren overeenkomt met het registratienummer in het Landelijk Register, waar alleen kinderopvanglocaties in staan die zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de GGD.

Hieronder staat een overzicht met de registratienummers per FloreoKids locatie en opvangsoort, die je aan de belastingdienst kunt opgeven. Deze nummers vind je ook terug op de website van het landelijk register kinderopvang

Registratienummers locaties FloreoKids

LRK nummer vanaf Ukkepuk

 

 

 

 

 

 

 


 
   

 

 


Kies voor FloreoKids

Kies voor FloreoKids

Kies voor kinderopvang met ruimte voor ieders talent en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Groeien doe je samen!

Talentgericht werken

Talentgericht werken

Bij FloreoKids (h)erkennen en stimuleren we de unieke talenten van élk kind!

Onze locaties voor jouw kinderopvang

Rijnsaterwoude

Image
Image