Samen spelen, samen groeien

Samen werken, samen groeien

Samen eten, samen groeien

Kindcentrum Het Woud 
KDV De Boswachtertjes

Adres

Herenweg 165

2465 AH Rijnsaterwoude

Telefoon

0172 508391

LRK

122323373

Openingstijden

KDV MA t/m Vr

07.30 - 18.30 uur

Kinderdagverblijf Rijnsaterwoude

Kindcentrum Het Woud

Op 11 april 2022 betrok FloreoKids het nieuwe gebouw aan de Herenweg 165 en vormt daar tegenwoordign samen met basisschool de Kinderarcke IKC Het Woud.

Er wordt opvang geboden aan kinderen van 0-13 jaar. Voor de allerkleinsten is er het kinderdagverblijf en voor  kinderen in de basisschoolleeftijd wordt buitenschoolse opvang verzorgd.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf heeft één groep waar kinderen van 0-4 jaar gezamenlijk worden opgevangen. De groep heeft een eigen buitenruimte en ruim voldoende buitenspeelmateriaal.

Er wordt gewerkt met het VE programma van Uk en Puk.  Met dit programma besteden we extra aandacht aan de taal- en spraakontwikkeling van kinderen. Dit programma is gericht op voorschoolse educatie waardoor kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool.

Het kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur - 18.30 uur.

Meer informatie over ons kinderdagverblijf bij Kindcentrum Het Woud vindt u in ons pedagogisch werkplan


Kies voor FloreoKids

Kies voor FloreoKids

Kies voor kinderopvang met ruimte voor ieders talent en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Groeien doe je samen!

Onze locaties voor jouw kinderopvang

Rijnsaterwoude

Image