Samen spelen, samen groeien

Samen werken, samen groeien

Samen eten, samen groeien

Ve Peuterspeelzaal De Barg

Adres

Schoollaan 4

2355 BS Hoogmade

Telefoon

071 200 1380

LRK

312720981

Openingstijden

MA DI DO VR 08.30 - 11.45 uur

WO 08.30 - 12.15 uur

Ve peuterspeelzaal De Barg

Ve peuterspeelzaal De Barg

Ontwikkeling stimuleren met Uk & Puk programma

De Barg maakt deel uit van Brede School Ter Does, een echte beleef-locatie. Elk kind mag zichzelf zijn, naar elk kind wordt geluisterd en we stimuleren de kinderen om (nieuwe) energie op te doen door veel buiten te zijn. Wat wij belangrijk vinden is onder andere terug te zien in het spelen in diverse weersomstandigheden: wind, regen, sneeuw, zon enzovoorts.

We gebruiken verschillende materialen en de activiteiten zijn gericht op zintuigen als voelen en ruiken maar natuurlijk ook zien, horen en proeven. We vinden het proces van de activiteit en dus de beleving belangrijker dan het eindresultaat. Omdat je hierdoor alle zintuigen prikkelt en veel beleeft is er gekozen voor een talentwoord dat dit uitdraagt. Het talentwoord van de groepen in Brede School Ter Does is; Beleef en speel-wijzer.

Talentgericht

Om het talent van de kinderen ook voor ouders verder inzichtelijk te maken hebben we in de hal/aula een talentspot gemaakt. Hier hebben we talentbomen staan waarin de talenten van de kinderen zijn opgehangen. Ook ligt er een boek bij zodat ouders kunnen teruglezen wat het talentwoord/de talentwoorden betekenen.
Alle kinderen op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf krijgen als ze 4 jaar zijn een map mee met hun werkjes. In deze map wordt als laatste een zonnetje geplakt. Op dit zonnetje beschrijven we het talent van het kind en waar het blij van wordt.

Vooral op de BSO proberen we de talenten van kinderen zoveel mogelijk in te zetten op de groep. Als een kind bijvoorbeeld het talent ‘beeldorganisator’ heeft, dan mag hij of zij een activiteit voor de andere kinderen (helpen) organiseren. Kinderen met het talent ‘bezige bij’ laten wij helpen met ‘klusjes’. En als wij zien dat een kind in zijn talent zit bij wat hij of zij aan het doen is, geven we hier een compliment over en benoemen we dat dit een talent is van het kind. Zo ervaren kinderen ook wanneer ze in hun talent bezig zijn en wat dat inhoudt. 

Heerlijk veilig buitenspelen op De Barg

Peuterspeelzaal De Barg is bereikbaar via de Kerkstraat en/of via het schoolplein van Ter Does. De peuters kunnen er heerlijk buitenspelen op het omheinde speelplein. Op peuterspeelzaal De Barg werken we met het programma Uk & Puk. Hierbij is veel aandacht voor taal, waardoor kinderen in staat zijn een goede start te maken in het basisonderwijs. Door de gestructureerde aanpak stimuleren we kinderen ook op andere ontwikkelingsgebieden. Puk is een vast onderdeel van de kringgesprekjes met de kinderen. Soms mag Puk zelfs bij een van de kinderen uit logeren!

 Je kunt meer lezen over De Barg in ons pedagogisch werkplan.


Kies voor FloreoKids

Kies voor FloreoKids

Kies voor kinderopvang met ruimte voor ieders talent en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Groeien doe je samen!

Onze locaties voor jouw kinderopvang

Rijnsaterwoude

Image
Image