Samen spelen, samen groeien

Samen werken, samen groeien

Samen eten, samen groeien

Berekenen kinderopvangtoeslag

Rekenhulp

Ben je benieuwd naar je persoonlijke kosten? Met onze rekentool bereken je snel en eenvoudig de netto kosten voor kinderopvang in jouw situatie.

Om kinderopvangtoeslag te mogen ontvangen, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of je onderhoudt je kind in belangrijke mate.
  • Je kind staat op jouw woonadres ingeschreven.
  • Het kindcentrum is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang (LRK).
  • Je hebt met het kindcentrum een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
  • Het kind waarvoor je kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • Jij of je partner betaalt mee aan de kosten voor kinderopvang.
  • Jij en je partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Je werkt, studeert, volgt een traject of inburgeringscursus. Dit geldt ook voor je partner.

Er is een maximum aantal uren bepaald waar je kinderopvangtoeslag over ontvangt. Als uitgangspunt is het aantal arbeidsuren per week genomen van de ouder die het minste aantal uren werkt. Over deze gewerkte uren kun je voor het kinderdagverblijf en peuteropvang maximaal 140% declareren. Voor de naschoolse opvang maximaal 70%. Het absolute maximum waarover kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd is door de belastingdienst gesteld op 230 uur per kind per maand.

Meer informatie lees je op de website van de Belastingdienst.


Wat kost de opvang van je kind?

Kies voor FloreoKids

Kies voor FloreoKids

Kies voor kinderopvang met ruimte voor ieders talent en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Groeien doe je samen!

Onze locaties voor jouw kinderopvang

Rijnsaterwoude

Image
Image