Samen spelen, samen groeien

Samen werken, samen groeien

Samen eten, samen groeien

Kwaliteit

Kinderopvang volgens een Kwaliteitsmanagementsysteem

FloreoKids beheerst met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem haar processen om de kwaliteit van de organisatie op systematische wijze te sturen. Het beleid, de procedures en werkinstructies met betrekking tot alle bedrijfsprocessen (van pedagogisch beleid tot accommodatiebeleid en van kwaliteitsbeleid tot personeelsbeleid) zijn schriftelijk vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Iedereen werkt volgens dit handboek, dat ter inzage ligt op alle locaties.

Elk jaar wordt FloreoKids getoetst of het kwaliteitssysteem zijn doel nog dient. Dit gebeurt aan de hand van diverse interne audits en een externe audit. Hierbij wordt onder andere nagegaan hoe het welbevinden van kinderen wordt onderzocht, hoe wij met klachten omgaan en of we tevredenheidsmetingen onder ouders en medewerkers uitvoeren. Ook wordt er gekeken naar onze invulling van het pedagogisch beleid, hoe wij omgaan met hygiëne en nog veel meer. Het doel daarbij is de kwaliteit van de dienstverlening en de interne organisatie continue te verbeteren.

Een manier om continue te verbeteren is inzicht krijgen in de mate waarin klanten tevreden zijn over de dienstverlening. Met regelmaat voert FloreoKids een klanttevredenheidsonderzoek uit om de tevredenheid van onze klanten te meten.

Bij procedures kunt u een aantal van onze procedures downloaden.


Kies voor FloreoKids

Kies voor FloreoKids

Kies voor kinderopvang met ruimte voor ieders talent en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Groeien doe je samen!

Talentgericht werken

Talentgericht werken

Bij FloreoKids (h)erkennen en stimuleren we de unieke talenten van élk kind!

Onze locaties voor jouw kinderopvang

Rijnsaterwoude

Image
Image